Giảm giá 50% tất cả bóng đèn hiệu Osram

Bóng tiết kiệm 4 chân cắm TK2U / 26W G23/840/OS
Bóng halogen Đũa J / 150W 220VR7s/OS (64693)
Bóng halogen Đũa J / 00W 220VR7s/OS (64705)
Bóng halogen Cắm JC / 1000W 220VG22/OS (64747)
Bóng halogen Cắm JC / 1000W 220VGX6.35/OS (64575)
Bóng halogen Cắm JC / 100W 12VGY6.35/OS (64625)
Bóng halogen Cắm JC / 150W 24VGY9.5/OS (64643)
Bóng halogen Cắm JC / 2000W 220VG22/OS (64777)
Bóng halogen Cắm JC / 300W 22VGX6.35/OS (64515)
Bóng halogen Cắm JC / 400W 36VG6.35/OS (64663)
Bóng halogen Cắm JC / 650W 220VGY9.5/OS (64686)
Bóng halogen Cắm JC/75W 12VGY6.35/OS (64450)
Bóng cao áp metal MH-DE / 150W Rx7s/6K/OS
Bóng cao áp metal MH-DE / 70W Rx7s/DL/OS (Daylight)
Bóng cao áp metal MH-DE / 70W Rx7s/NDL/OS (Neitral Daylight)
Bóng cao áp metal MH-DE / 70W Rx7s/WDL/OS (Warm Daylight)
Bóng cao áp SON-DE / 400W Rx7s/OS (FC2)
Bóng cao áp SON-ED / 70W E27/OS
Bóng cao áp SON-T / 150W E40/OS
Bóng cao áp SON-T / 400WE40/OS
zalo chat