Dự án

Dự án đèn chiếu sáng cho tàu đánh bắt cá vỏ thép

Dự án đèn chiếu sáng cho tàu đánh bắt cá vỏ thép

Cityligth đã Cung cấp các loại đèn chiếu sáng tàu thủy, đèn pha tìm kiếm, đen pha mạng, đèn hành trình, ổ cắm, phích cắm kín nước cho tàu đánh bắt cá vỏ thép,.....

Chong đèn cao áp cho cây thanh long

Chong đèn cao áp cho cây thanh long

Hiện nay các chủ trang trại thanh long đã áp dụng mô hình sử dụng đèn cao áp 250W để chiếu sáng thanh long. Sử dụng đèn cao áp chông thanh long mang lại nhiều lợi...